сервісна угода

Сервіс MyWhoisProtect (далі Виконавець) і користувач сайту https://REDO.ua (далі Замовник) укладають дану Сервісну угоду (далі Договір) на надання послуги приховування інформації про реєстранта доменного імені, яке обслуговується Замовником.  Дана Сервісна угода визначає порядок надання Замовником послуги Виконавцю, є Публічним Договором, і вступає в силу після оплати рахунку за послугу Замовником.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

WHOIS – сукупність баз даних доменних імен, що містить інформацію про дату створення доменного імені, дату останньої зміни доменного імені, дати закінчення терміну реєстрації доменного імені, статус доменного імені, реєстратора доменного імені, реєстранта доменного імені та іншу технічну інформацію. База WHOIS є загальнодоступною і може бути отримана в результаті спеціального запиту в мережі Інтернет.

Домен – літерне позначення певної ієрархічної області в мережі Інтернет.

Доменне ім’я – унікальне літерне позначення певної ієрархічної області в мережі Інтернет.
Реєстрант домену – фізична або юридична особа, яку Виконавець вказує в якості власника доменного імені.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець доручає приховати контакти регистранта певного доменного імені в WHOIS на певний термін, розмістивши замість них дані Замовника. Інформація про дані Замовника може бути передана правоохоронним органам або іншим особам, згідно законодавства України.

1.2. Після закінчення терміну дії послуги, зазначеної в п.1.1. дані Замовника будуть опубліковані в WHOIS.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг за даним Договором визначається сумою всіх рахунків-фактур, сформованих Виконавцем і оплачених Замовником на підставі даного Договору.

2.2. Замовник виконує передоплату в розмірі 100% вартості послуг Виконавця в національній валюті України, шляхом переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, на підставі рахунок-фактури Замовника. Рахунки-фактури формуються Замовником самостійно на сайті Виконавця (https://redo.ua)

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право на термін сплаченого строку дії послуги публікувати / приховувати дані WHOIS необмежену кількість разів. Інформація про приховування / публікації даних буде відображена в WHOIS не пізніше 24 годин з моменту зміни статусу послуги Замовником.

3.2. Виконавець має право припинити надання послуги в разі, якщо доменне ім’я Замовника проходить процедуру перенесення на обслуговування до іншого реєстратора (трансфер).

3.3. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуги. При цьому сплачені Замовником за термін, що залишився до закінчення надання послуги повертаються Виконавцю.

3.4. Виконавець зобов’язується суворо дотримуватися Політиці конфіденційності.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинних актів законодавства України.

4.2. Сторона, яка порушила умови даного Договору несете відповідальність виключно за наявності її вини (умислу або необережності).

4.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно в межах останньої оплати вартості послуги, згідно даного договору (п.1.1.). Виконавець не відшкодовує вартість послуг в наступних випадках:

– В разі, якщо за належним чином оформленим вимогу компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки) контактна інформація, подана про реєстранта домену, не дозволяє встановити реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо контактна інформація не є достовірною.

– В разі блокування доменного імені Адміністратором доменної зони, за рішенням суду або в інших випадках, передбачених законодавством та регламентами доменних зон.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір діє з моменту його укладення до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони висновком Даного договору підтверджують, що їх представники мають повний обсяг повноважень, необхідних для його укладення.

6.2. З питань, що не врегульовані цим Договорами, Сторони керуються чинними актами законодавства України.

6.3. Виконавець має право вносити зміни в даний договір, що стосуються правил і обмежень по надаваємої послуги без узгодження з Замовником.
Платежі за послугу MyWhoisProtect можуть приймати такі суб’єкти підприємницької діяльності:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РУЛЕЗ» код ЄДРПОУ 30782551

ФОП Мінеєв Я.В., код ДРФО 2802712871